Działamy na rzecz wolnej i dobrej edukacji dla każdego ucznia i uczennicy

Podejmij działanie

Zobacz, co grozi naszym dzieciom, i dowiedz się o sposobach poprawy szkoły przygotowanych przez ruchy obywatelskie. 

Działaj w obronie własnych dzieci i wolnej szkoły!

Pięć różnic między wizją szkoły Ministerstwa Edukacji i Nauki i naszą

Szkoła MEiN
Nasza szkoła
Zakuć - zdać - zapomnieć
CZY
Szkoła kompetencji
Jak jest

Szkoła wg MEiN to wtłaczanie dzieciom do głowy masy informacji z kilkunastu oderwanych przedmiotów.

Działa tu zasada 3xZ - zakuć, zdać, zapomnieć. Wiedza jest powierzchowna i mało użyteczna. Zamiast uczyć się rozumieć świat, uczennice i uczniowie zaliczają sprawdziany i kują do egzaminów. Zamiast uczyć się współpracy, rywalizują ze sobą. Nauczyciele i nauczycielki gonią z materiałem, bo z tego są rozliczani. Nie ma miejsca na głęboką rozmowę, eksperymenty, kreatywność, budowanie relacji czy emocjonalne wsparcie.

Nie wierzysz, że tak jest i będzie? Dowody:

 1. Przeładowana podstawa programowa - kilka tysięcy wymagań szczegółowych. Nawet w czasie pandemii, nauczyciele są rozliczani z jej realizacji.
 2. Brak edukacji europejskiej i globalnej. Historia Polski jest coraz bardziej oderwana od historii powszechnej (jeden z nowych pomysłów: uczyć jeszcze więcej o wojennych zbrodniach i martyrologii dzieci).
 3. Zmiany na liście lektur - więcej Jana Pawła II i Kossak-Szczuckiej, żeby wyrwać młodych z antyreligijnych uprzedzeń” - LINK
Jak może być

My chcemy szkoły, w której zdobywa się nie tyle szczegółowe wiadomości, ale kompetencje XXI wieku.

Szkoły, gdzie nauczyciele są przewodnikami, pomagają się uczyć, ale też sami się stale uczą. Prowadzą wykłady, sprawdzają i oceniają uczniów, ale przede wszystkim angażują i motywują do nauki. To szkoła, która uczy myśleć, a nie powtarzać wyuczone formułki. Nazywać i rozwiązywać problemy - badawcze i społeczne, lokalne i globalne. Samodzielnie i razem z innymi. Kształci obywateli demokratycznego państwa i nowoczesnego społeczeństwa.

Nasza szkoła:

 1. Rozwija nowe kompetencje niezbędne w edukacji, pracy i życiu (prywatnym i publicznym. Daje młodemu człowiekowi sprawny kompas, a nie starą encyklopedię.
 2. Pomaga zrozumieć świat w jego złożoności oraz radzić sobie z wyzwaniami XXI wieku. Otwiera oczy na problemy społeczne i klimatyczne - lokalne, krajowe, globalne.
 3. Dba o wszechstronny rozwój dziecka, wspiera w kryzysach, uczy pokonywać trudności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zajrzyj tu: LINK

Jedynie słuszna wizja
CZY
Otwartość na świat i jego różnorodność
Jak jest

W szkole według MEiN ma obowiązywać “jedynie słuszna wizja”, a nie pluralizm opinii i poglądów.

Lekcja religii (lub etyki nauczanej przez katechetów) będzie wkrótce obowiązkiem, nie wyborem. “Rozsądny” uczeń, żeby nie podpaść, codziennie uczyć się będzie, jak ukrywać swoje poglądy. Uczyć się będzie także, by nie opowiadać głośno, co na temat władzy mówi się w domu. Nie dowie się natomiast, jak żyć, uczyć się i pracować razem z osobami o innych korzeniach, kulturach, religiach czy poglądach.

Nie wierzysz, że tak będzie? Zobacz

 1. Rząd zapowiada, że religia i etyką będą obowiązkowe. Przyznaje jednocześnie, że z powodu braku nauczycieli lekcje etyki będą prowadzone przez katechetów albo nauczycieli kształconych na katolickich uczelniach
 2. Już teraz osoby o poglądach innych niż rządowe mają problemy. W Łodzi dyrektor liceum karał uczniów za używanie symbolu błyskawicy. W Dobczycach kurator Nowak groziła zwolnieniem dyrektorki za to, że dzieci wzięły udział w spotkaniu o Konstytucji RP a … nauczycielki karze się za czarny strój w dniu strajku kobiet.
 3. To kurator, nie dyrektor, nauczyciele, uczniowie i rodzice, zadecyduje, czy w szkole może działać jakaś organizacja pozarządowa.
Jak może być

W naszej szkole chcemy uczyć szacunku dla różnych poglądów i wyborów.

Pokazywać granicę, która naszą wolność oddziela od wolności drugiego człowieka. Nasza szkoła uczy, jak rozróżnić opinię od faktu, jak emocje i schematy myślowe wpływają na postrzeganie rzeczywistości. Uczy, jak sprawdzić, czy coś jest prawdą. W naszej szkole religia i etyka pozwalają się otworzyć na doświadczenie innych ludzi. Ale też wyposażają nas w narzędzia intelektualne, które pozwalają zrozumieć, kim jesteśmy i pragniemy być. Uczą krytycznego myślenia i uodparniają na ideologiczne pranie mózgów. Nasza szkoła uczy, że żyjemy w świecie, w którym ludzie są różni i zachęca do ich poznawania, pokazując, że inność nie zagraża naszej tożsamości.

Nasza szkoła

 1. Dostrzega i szanuje różnice religijne, światopoglądowe czy kulturowe - traktuje je jako wartość dodaną, a nie przeszkodę.
 2. Uczy dialogu i otwartej rozmowy, nie karze za odmienne zdanie.
 3. Rozwija samodzielne i krytyczne myślenie, buduje odporność na dezinformację i manipulację.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zajrzyj tu: LINK

Lęk i karanie
CZY
Współdziałanie i wsparcie
Jak jest

Szkoła wg MEiN to szkoła, w której wszyscy się boją.

Dyrektor/ka boi się zwolnienia. Boi się też donosu na szkołę. Nauczyciel boi się, że dyrektor zwolni go za sposób nauczania albo przekaz sprzeczny z oficjalną ideologią. Uczennica boi się, że nauczyciel/ka ją ukarze za wypowiedź niezgodną ze światopoglądem rządzących. Rodzice boją się przyznać, że np. są niewierzący, żeby nie narazić dziecka na ostracyzm i wyśmiewanie.

Nie wierzysz, że tak będzie? MEiN chce, by:

 1. Kuratorium mogło zwolnić dyrektora/rkę szkoły z powodu “niewykonania zaleceń po kontroli”. Bez okresu wypowiedzenia, bez uzasadnienia i bez możliwości odwołania się od tej decyzji. Rodzice też nie będą w stanie zaskarżyć takiej decyzji.
 2. Rodzice i nauczyciele nie będą mogli zorganizować zajęć dodatkowych prowadzonych przez organizacje społeczne, jeśli nie zaakceptuje ich wcześniej kurator.
 3. Wzmocni to efekt mrożący i obniży jakość nauczania. W strachu o nieprzewidywalne konsekwencje zapanuje strach przed robieniem czegokolwiek więcej niż wynika z podręcznika. Lepiej się nie wychylać.
Jak może być

My chcemy szkoły, w której nauczyciele i nauczycielki tworzą twórczy zespół, a dyrektor i dyrektorka ich w tym wspierają.

Rodzice mają wpływ na to, czego i jak uczą się dzieci, są zapraszani do współpracy. Dzieci uczą się demokracji i obywatelskiego zaangażowania przez działanie w samorządzie, własne inicjatywy oraz otwartą rozmowę o sprawach dotyczących klasy i szkoły, Polski i świata. Wspólnie kształtują zasady szkolnego życia. Chcemy szkoły, w której nikt nie boi się zabrać głosu i każdy ma prawo być wysłuchany.

Nasza szkoła:

 1. Opiera się na zaufaniu, a nie kontroli i lęku przed karą. Uczy dogadywania się, wspólnego decydowania i działania, wzajemnej pomocy i solidarności.
 2. To szkoła profesjonalnych nauczycieli i nauczycielek, którzy mają prawdziwą swobodę dydaktyczną
 3. Dyrektor/ka nie boi się kontroli, uwzględnia głos nauczycieli, uczniów i rodziców

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zajrzyj tu: LINK

Równanie pod linijkę
CZY
Szacunek dla różnorodności
Jak jest

Szkoła wg MEiN to szkoła, w której dziecko odstające od średniej

(wyglądem, płcią, zdolnościami, kapitałem społecznym, wyznaniem, orientacją seksualną, pasjami czy poziomem znajomości języka polskiego i in.) ma się dostosować, udawać kogoś innego albo zniknąć. I stale jest narażone na stres i cierpienie - nie ma żadnych szans na wsparcie i rozwój.

Nie wierzysz, że tak jest i będzie? Dowody:

 1. Jeśli szkołą rządzić będzie strach, zyskają oportuniści i konformiści. Ludzie odmienni przepadną, będą wyśmiewani i prześladowani.
 2. Nie będzie wsparcia dla osób, nie pasujących do wizji rządzących: “typowego młodego Polaka” albo osoby ze szczególnymi zdolnościami czy pasjami - prawo blokowania przez kuratoria zajęć dodatkowych sprawi, że zniknie wszystko, co sprzeczne z widzimisię kierownictwa MEiN.
 3. Dyrektorzy, by się nie narazić, będą uprzedzająco „wycinać” te organizacje i tematy zajęć dodatkowych, które mogą nie spodobać się rządzącym, nawet jeśli realizują treści podstawy programowej.
Jak może być

My chcemy szkoły, która nie równa pod linijkę, ale dąży do wyrównania szans edukacyjnych i życiowych każdego dziecka.

Każdy ma prawo do wsparcia takiego, jakiego potrzebuje i przekazywanego w sposób, który nie rani jego godności i uczuć. Szkoły, która uczy współżyć z innymi, niezależnie od ich odmienności i wyjątkowości.

Nasza szkoła

 1. Dostrzega i szanuje wyjątkowość każdego dziecka i każdego człowieka
 2. Wyrównuje szanse wszystkich dzieci - wspiera tych, którym jest trudniej (w nauce i w życiu)
 3. To miejsce przyjazne i bezpieczne dla wszystkich dzieci i młodych ludzi, także tych “innych” - wyrastających ponad przeciętną czy mających problemy wychowawcze i szkolne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zajrzyj tu: LINK

Chłopcy do wojska, dziewczyny do kuchni
CZY
Równy start dla każdej i każdego
Jak jest

Szkoła wg MEiN to szkoła, która utrwala stereotypowe role społeczne,

mimo że nie przystają one do wyzwań, przed którymi dziś stoimy. Dziewczynki doskonalą “cnoty niewieście”, nie przesadzają z matematyką i komputerami, i nie grają w piłkę nożną, bo to męski sport. Chłopcy nie mogą się uczyć szyć i robić na drutach (choć to rozwija wyobraźnię przestrzenną) ani myć naczyń czy sprzątać ze stołu. No i oczywiście nie płaczą.

Nie wierzysz, że tak będzie? A przecież MEiN

 1. Chce odchudzać dziewczynki, bo źle wyglądają, a wszystkich uczyć o bohaterskich czynach polskiego oręża, jakby do tego sprowadzała się historia.
 2. Eliminuje ze szkoły zajęcia uczące wrażliwości i tolerancji.
 3. Promuje model rodziny patriarchalnej z mężczyzną zarabiającym na małżonkę i dzieci, i z matką zajmująca się domem,, mimo że świat się zmienia i rodziny i wraz z nim - podział ról w rodzinach.
Jak może być

My chcemy szkoły, w której wyobrażenia ministra o cnotach i fantazje na temat grzechu nie formatują dzieci i nie podcinają im skrzydeł.

Dziewczynki mogą być tak samo dobre z matematyki jak chłopcy. Mogą grać w piłkę nożną - to świetnie uczy zachowań społecznych. Chłopcy mogą marzyć o byciu sanitariuszami, projektantami mody - nie tylko strzelającymi do wroga żołnierzami. Mogą uczyć się na lekcjach chemii, jakie procesy decydują o doznaniach smakowych (bo ciekawi ich sztuka kulinarna). Mogą też zdobywać kompetencje potrzebne w zawodach opiekuńczych, bo one coraz bardziej zyskują na znaczeniu.

Nasza szkoła:

 1. Uczy żyć w świecie, w którym ludzie są wolni i różni, a więc mają różne potrzeby i pomysły na życie.
 2. Uczy o prawach i wolnościach nie tylko swoich, ale i innych ludzi, bez względu na ich cechy i społeczne role. Pokazuje, jak przezwyciężać stereotypy i uprzedzenia.
 3. Kształtuje odpowiedzialność w relacjach z innymi - nie podsyca obsesji seksualnych, ale prowadzi mądrą edukację o własnym ciele, płci, seksualności, relacjach emocjonalnych (w uzgodnieniu z rodzicami).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zajrzyj tu: LINK

Co możesz zrobić, by się zaangażować?

Zgłoś opinię do projektu poselskiego #lexczarnek

Jesteś podmiotem zainteresowanym edukacją - prześlij swoją opinię na adres kontakt@wolnaszkola.org

Jesteś obywatelem lub obywatelką - wypełnij ankietę

Ankieta
Udostępnij stronę:

Weź udział w rodzicielskich konsultacjach

Jesteś w radzie rodziców - weź udział w konsultacjach dla rodziców ZDECYDUJĄ RODZICE

Poznaj opinie rodziców

Jesteś rodzicem - sprawdź mapę i prześlij link do naszej strony radzie rodziców w Twojej szkole

 

Informuj o zagrożeniach innych rodziców.

Bądź dobrze poinformowany/a i informuj innych.

16-30
XI

Weź udział w społecznych konsultacjach

Zrób sobie zdjęcie z symbolem akcji - ekierką i podziel się nim w swoich social mediach

#wolnaszkola

chevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram