"Szkoła wolna od (s)HIT-u" - baza szkół niekorzystających z podręcznika W. Roszkowskiego tworzona w dniach 23 - 31.08.2022 na podstawie szkolnych stron www.